Mẫu giáo Franz Jacob

Franz-Jacob Straße 16, 10369 Berlin

1. Sự mở đầu

2. Đến nước ngoài – Quynh Nguyen Thi

3. Thế hệ con chung – Prof. Dr. Roetgger-Roessler

4. Nền văn hóa thực phẩm. Trẻ em và bà mẹ – Dr. Gabriel Scheidecker