Bộ an ninh nhà nước CHDC Đức

Ruschestraße 103, 10365 Berlin 1. Sự theo dõi – Tamara Hentschel 2. Từ tập tin an ninh nhà nước – đồng chí Rot 3. Phân biệt chủng tộc trong CHDC Đức...

Reistrommel e.V.

Coswiger Straße 5, 12681 Berlin 1. Phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử – Quynh Nguyen Thi

Ký túc xá

Rhinstraße 105, 10315 Berlin 1. Thu nhập thứ cấp – Quang Vinh Dao

Chùa

Am Wasserwerk 23, 10365 Berlin 1. Tuổi thơ không có cha mẹ – Quynh Nguyen Thi

Dong Xuan Center

Herzbergstraße 128-139, 10365 Berlin 1. Phụ nữ và di cư – Mai Thi Thanh Nga 2. Kinh nghiệm phân biệt chủng tộc – Thu Huong Pham Thi // Giang Nguyen ...

Mẫu giáo Franz Jacob

Franz-Jacob Straße 16, 10369 Berlin 1. Sự mở đầu 2. Đến nước ngoài – Quynh Nguyen Thi 3. Thế hệ con chung – Prof. Dr. Roetgger-Roessler 4. Nền văn h...